Cuestionario SUPRime o ConTRoL

O obxectivo deste cuestionario é coñecer a túa opinión sobre a violencia de xénero e sobre unha serie de cuestións referidas ás relacións entre mozos e mozas da túa idade. Le con atención cada unha das preguntas e contesta sinceiramente o que penses.

Neste cuestionario hai 13 preguntas.